Formule Oerrock staat nog altijd als een huis

De 21ste editie van Oerrock was een groot succes. Het Ureterper festival  vestigde opnieuw een toeschouwersrecord. Met de duizend bezoekers van de kinderdisco meegerekend, kwamen er zo’n 37.000 mensen naar het festivalterrein aan de Skieppeleane. De organisatie verliep bovendien vrijwel vlekkeloos. ‘Wy binne grutsk en dik tefreden,’ aldus voorzitter Sietze Boonstra.

Na twee gedwongen jaren van rust, was de start van Oerrock op Hemelvaartsdag een beetje stroef. Er deden zich geen grote problemen voor, maar er waren wel kleine haperingen. ‘Dêr ha de minsken neat fan meikrigen, mar foar ús as organisaasje wie it wer efkes wennen. Lit ik it sa sizze, it hie hjir en dêr wol in flutsje oalje brûke kinnen,’ vertelt bestuurslid Jan Boonstra.

Eenmaal op gang, verliep het festival op vrijdag en zaterdag ouderwets goed. Met dank aan het leger trouwe vrijwilligers, dat keihard werkte om er een geslaagd Oerrock van te maken. Wel werd duidelijk dat op de openingsdag meer barpersoneel nodig is om de festivalgangers goed en vlot te kunnen bedienen. ‘Dêrfoar ha wy mear frijwilligers nedich’, aldus vrijwilligerscoördinator Louis Zandstra.

De vrijdagavond was, uit veiligheidsoverwegingen,  in tegenstelling tot voorgaande jaren niet gratis toegankelijk. Een kaartje kostte slechts €10 en dat bedrag was geen belemmering om naar Oerrock te komen. Op de tweede festivaldag met als hoofdact de Zeeuwse band Bløf, was het net als voorheen razend druk. ‘De minsken wolle skynber wol betelje foar goeie artysten,’ denkt bestuurslid Jorryt Taekema.

De beveiliging beleefde een relatief rustig festival. Er deden zich wel incidenten voor, maar er waren geen grote problemen. Op vrijdag, anders de avond met de meeste incidenten, hoefde niemand van het terrein verwijderd te worden. Twee jaar geleden waren dat nog zeventig personen. Waarschijnlijk een gevolg van de kaartverkoop, aldus Sietze Boonstra. ‘Je lûke dochs wat in oar publyk.’ 

Werden de afgelopen edities onder zomerse omstandigheden afgewerkt, ditmaal werkte het weer minder mee. Het was soms ronduit fris en het bleef ook niet helemaal droog. Het deerde het publiek niet, want het bleef alle avonden het tot het einde druk en ook aan de drankomzet was het niet te merken. Het record van 2019 werd zelfs gebroken.

De reacties van het publiek waren ronduit positief en daaruit mag volgens Jorryt Taekema geconcludeerd worden dat de  formule van Oerrock nog lang niet is uitgewerkt. Een diverse line-up met grote namen, zoals dit jaar Kensington en Bløf, opkomende artiesten, feestbands en tributebands valt nog altijd goed in de smaak. De mensen komen volgens Taekema voor een mix van muziek, goede sfeer en feest. ‘En dat biede wy harren.’ 

De artiesten waren blij in Ureterp weer de bühne op te kunnen en toonden zich positief over de sfeer en strakke organisatie van het festival. Dat Oerrock ook bij de muzikanten in de smaak bleek, want het merendeel van de band van Kensington bleef donderdag tot vier uur’s nachts hangen om samen met de vrijwilligers een feestje te vieren.  ‘Soks dogge je net as je it net nei it sin ha,’ aldus Sietze Boonstra.

Jammer was dat donderdag Joe Buck op het laatste moment afhaakte en niet meer tijdig een waardige vervanger kon worden geregeld. Op zaterdag viel Status Quotes af, maar voor hen kon Dilana Smith nog naar Ureterp worden gehaald. Het ticketsysteem GUTS werkte niet vlekkeloos, wat soms tot lange rijen voor de kassa leidde. Voor het bestuur een reden om voor de editie van 2023 de opzet van de kaartverkoop te heroverwegen.