Nieuw op Oerrock: Boonstra's Feest and Furious

Eén van de wijzigingen bij Oerrock is dat het feestcafé Cosy Corner niet terugkeert,
daarvoor in de plaats komt Boonstra’s Feest and Furious. Naam en inrichting van de
feestweide zijn nieuw, de opzet niet. Samen met DJ Fire King lekker uit het dak gaan is
en blijft het streven.

Boonstra’s Feest & Furious wordt gesponsord door Boonstra Autoparts uit Ureterp.
Eigenaar Sjors Boonstra was in het verleden bestuurslid bij Oerrock, is al lange tijd
sponsor en bovendien eigenaar van het terrein aan de Skieppeleane waar het festival
wordt gehouden.

‘Sjors woe mear foar Oerrock betsjutte,’ vertelt voorzitter Sietze Boonstra van
Oerrock. Het festivalbestuur ging daarop op zoek naar mogelijkheden om Boonstra
Autoparts een plek op het festival te geven die recht doet aan de bijdrage en de
statuur van de voor het festival waardevolle partner.

Uiteindelijk leidde tot het plan voor Boonstra’s Feest & Furious. Het voormalige gebied
van Cosy Corner is omgetoverd tot een terrein dat qua uitstraling past bij Boonstra
Autoparts. Rondom het terrein staan meerdere schadeauto’s opgesteld en bij de ingang
komt een echte blikvanger. ‘In auto wer’t minsken mei op ‘e foto wolle.’ Uitgekiende
verlichting van de voertuigen zorgt in de avonduren voor fraaie effecten.

Sfeer en inrichting zijn totaal veranderd, maar de opzet wijkt niet af van die van Cosy
Corner. Onbekommerd feestvieren met DJ Fire King, die met muziek, spelletjes en
quizzen de boel op stelten set. De Desperado-bar is ook dit jaar weer present, nieuw is
de shotjesbar van Sonnema. Het terrein heeft voor het eerst een eigen
toiletvoorziening. ‘As se wolle hoeche se net mear van it terrein ôf.’

Sjors Boonstra ziet het nieuwe initiatief zitten en helpt Oerrock met alle plezier. ‘Ik
fyn Oerrock in moai feestje en dat ek noch yn eigen doarp. As is harren stypje kin, doch
ik dat graach.’ Oerrock op zijn beurt is blij met de steun van Sjors Boonstra. ‘Minsken
as Sjors binne belangryk foar it festival. Hy, mar ek úse haadsponsors, de gebroeders
Algra, binne Oerterpers. Dat sy ús stypje jout oan dat Oerrock droegen wurdt troch it
hiele doarp.’

Bekijk ook

19 mei 2023

Gevonden voorwerpen

Iets kwijtgeraakt? Dan hebben we hopelijk goed nieuws! Er zijn een aantal voorwerpen gevonden en bij ons ingeleverd. Kom dit weekend naar de ingangskassa en onze vrijwilligers helpen je graag bij het identificeren van je verloren items. De ingangskassa is vanaf 17:00 uur geopend.

1 2 3 20