Tickets voor de Oerrock Play-Offs finale verkrijgbaar vanaf 11 maart 12:00 uur

Voor team aankleding is niets te dol

Oerrock is een muziekfestival, maar bij het Ureterper evenement draait het niet alleen om muziek en artiesten. Sfeer en entourage zijn belangrijke en onmisbare componenten van het Ureterper evenement. De leden van team aankleding vormen het creatieve brein van Oerrock. ‘Zelfs de wildste ideeën zijn bespreekbaar’.

Oerrock begint niet pas als je het festivalterrein opkomt. Het Oerrock-gevoel moet al beginnen op het moment dat festivalgangers hun auto parkeren op het terrein aan de Leidyk of over de Skieppeleane naar het festival fietsen of lopen. Sanne Doeland: ‘As je by de Swarte Cross oankomme, witte je drekt fan; ‘it feestje begjint’. Dat gefoel wolle wy ek kreëarje.’

‘Nim it ‘sfearbehear’, minsken moatte fuortendaliks yn ‘e júste stimming komme,’ vult bestuurslid Jasper van der Molen aan. Team aankleding is verantwoordelijk voor alle uitingen op het terrein en de route naar het festival. De meeste van de elf leden van het team werken al jaren mee. In 2018 kreeg de groep een officiële status. Een professionaliseringsslag die ook bij andere teams werd doorgevoerd.

Na afloop van een festival begint via een evaluatie al de voorbereiding op de komende
nieuwe editie. ‘Wy sjogge wat goed gong en wat better maot. Wy binne perfeksjonistysk, net gau tefreden,’ vertelt Laura van der Meer. De rest van het jaar wordt gebruikt om inspiratie op te doen en nieuwe ideeën te bedenken. Die worden verzameld en in januari op haalbaarheid besproken.

‘Yn feite binne je altyd mei Oerrock dwaande,’ vertelt Rik Postma. ‘As ik op fakânsje bin of op in oar festival, dan sjochst dochs om dy hinne om nije ideeën op te dwaan.’ Het team borrelt van creativiteit, maar voelt zich niet te groot om goede vondsten van andere evenementen over te nemen. Beter goed gejat dan slecht bedacht. ‘It giet derom dat it goed is foar Oerrock,’ aldus Mindert Wilstra.

Bezoekjes aan De Zworte Cross, Glemmer Beach en Dauwpop zijn altijd nuttig, weet Jasper van der Molen uit ervaring. Hij zag bij Dauwpop dranghekken die omkleed waren met spandoeken. Een idee dat Oerrock heeft geadopteert. ‘Wy meitsje doeken mei it logo van Oerrock der op. Dat liket in stik fraaier as san keal izeren frame. It is in simpel, mar goed idee.’

Het team mag zich creatief te buiten gaan. In de planfase is geen idee te gek of te wild. Uiteindelijk zijn er maar een paar redenen waarom ideeën geen groen licht krijgen. Er is een budgettaire begrenzing, de veiligheid van de bezoekers mag niet in het gedrang komen en ideeën moeten behapbaar zijn voor de technische commissie. Het motto van Oerrock is ‘Niets is onmogelijk’, maar: ‘Wy kinne net toverje’, zegt techneut Cor Boonstra lachend.


Oerrock is op de goede weg vinden de teamleden. Het meest tevreden zijn ze over de aankleding van Cosy Corner, het feestcafé kreeg een Western-look. ‘Prachtich.’ Ook dit jaar wordt alles uit de kast gehaald om eerdere prestaties te overtreffen. Het gaat soms om details. ‘Wy perfeksjonearje it en pas dan falt it de minsken op,’ vertelt Sanne Doeland.

Er valt nog genoeg te doen. De aankleding van de Sonnema-tent scoorde tijdens de laatste editie een onvoldoende en stond daarom dit jaar hoog op het prioriteitenlijstje. De routes die naar het festivalterrein leiden, langs Skieppeleane en Leidyk, moeten worden aangepakt. ‘Der is san protte,’ vertelt Jasper van der Molen. ‘It moat gjin jier itselde wêze, dat is foar ús mar ek de minsken better.’

Het team denkt op alle fronten mee over wijzigingen die sfeerverhogend kunnen werken.
Van verlichting tot aan kamers van de artiesten. Niet alles gaat goed, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Zo wilde Jett Rebel een poster de zanger van The Beach Boys, Brian Wilson, in zijn kleedkamer. Geen probleem, dat viel te regelen, alleen pakte het eindresultaat niet als verwacht uit.

Er werd een doek van Wilson ter grootte van 70 bij 140 centimeter besteld. Toen de kamer van Jett Rebel werd ingericht was de afbeelding echter nergens te vinden. Uiteindelijk bleef één doek over, daar bleek Wilson op te staan, alleen was het formaat niet juist. Het doek bleek zeven bij veertien meter groot te zijn. Een foutje bij de bestelling. Gelukkig kon Jett Rebel er smakelijk om lachen. De Oerrockers later ook wel, maar: ‘Op san momint foeterje je wol efkes.’

Team aankleding
Team aankleding van Oerrock. Op deze foto ontbreekt Rik Postma.