Pake Piet's Feestcafé officieel in gebruik

Oerrock heeft deze week de nieuwe en grotere vrijwilligerstent officieel in gebruik genomen. Bij die gelegenheid werd de naam van het vrijwilligersonderkomen onthuld: Pake Piet’s Feestcafé, als eerbetoon aan de in november 2019 op 76-jarige leeftijd overleden Piet Boekema voor zijn jarenlange inzet voor het festival.


Een aantal vrijwilligers van Oerrock poseren voor de Oerrock vrijwilligerstent

Pake Piet was een begrip bij Oerrock. Via zoon Boeke Pieter raakte hij in 2004 betrokken bij het festival. Zijn inzet groeide met de jaren. Piet coördineerde jaren de inzet van vrijwilligers bij de opbouw van het festival en bewaakte de VIP-ingang naar het backstage-gedeelte, maar het runnen van de vrijwilligerstent was een klus waar de Ureterper zijn hart echt sneller van ging kloppen. 

De weken rondom het festival bestierde pake Piet, zoals hij liefkozend door iedereen werd genoemd,  de kantine van het leger vrijwilligers dat tijdens Oerrock actief is. Hij regelde de bar, hield de tent op orde en voorraden bij. Het was een druk baantje. ‘It is eltse jûn feest. Ik gjin nei hûs at it alwer ljocht is en bin de oare moarns om tsien oere wer oanwêzich,’ liet hij in mei 2019 tijdens een interview voor de Oerrock-krant optekenen.

Pake Piet kon niet zonder Oerrock en andersom was de Ureterper een onmisbare factor voor het festival. Zelfs hartproblemen, hij werd in het voorjaar van 2018 gedotterd, konden hem niet weerhouden zijn ‘taken’ voor Oerrock te blijven uitvoeren. Opgeven stond niet in zijn woordenboek. ‘Ik ha gewoan myn wurk dien, der wie nimmen dy’t yn ‘e gaten hie dat der wat mis wie.’

Pake Piet genoot van de omgang met de Oerrockers en de sfeer van het festival. ‘Ik ha altyd ferskuorrende wille. Man, wy laitsje wat ôf. Oerrock jout enerzjy.’ Van de optredens kreeg Piet Boekema weinig mee, te druk. Voor een paar bands maakte hij een uitzondering:  Killer Queen en Golden Earring. Puur uit sentiment. Hij zag ooit drummer Cesar Zuiderwijk van Golden Earring aan het werk tijdens de soundcheck en was tot tranen toe geroerd. ‘Man wat wie dat moai.’

Via Pake Piet’s Feest Café blijft de naam van Piet Boekema in de toekomst verbonden aan het Ureterper festival. De vrijwilligers krijgen de beschikking over een riant onderkomen waar ze uit kunnen puffen van het harde werken en feestjes vieren. De grotere vrijwilligerstent was noodzaak.  Niet alleen vanwege het grote aantal vrijwilligers, maar ook omdat Oerrock een bar cadeau heeft gekregen vertelt voorzitter Sietze Boonstra lachend. ‘Dy is te grut foar de âlde tinte, dus moast der in gruttere komme.’

Familie Boekema voor Pake Piet's Feestcafe