Oerrock geslaagd; meerdere records gebroken

URETERP Het bestuur van Oerrock kan terugkijken op een geslaagde 22ste editie. Het Ureterper festival vestigde met 39.000 festivalgangers een nieuw bezoekersrecord en ondanks de koude Hemelvaartsdag werden meer liters bier verkocht dan ooit. Dankzij de inzet van extra vrijwilligers verliep het evenement op rolletjes.


Om het festival goed te laten verlopen werden meer vrijwilligers ingezet. De editie van afgelopen jaar maakte duidelijk dat vooral op de lange Hemelvaartsdag, als het programma al om half vier start, een te grote inspanning werd gevraagd van met name de barmedewerkers. Het was voor het bestuur reden om het aantal vrijwilligers met dertig procent op te plussen naar negenhonderd.


Negenhonderd vrijwilligers
De groei was mogelijk dankzij vrijwilligers die na een oproep in eigen kring op zoek gingen naar extra hulpkrachten. Van de negenhonderd werden tijdens het evenement 621 ingezet , de resterende groep was vooral actief tijdens de opbouw van het festivalterrein. De inzet van extra barpersoneel wierp zijn vruchten af. ,,Hja koene it prima behappe,” aldus voorzitter Sietze Boonstra.


,,En voor hele drukke momenten hadden we een flexteam achter de hand dat als back-up fungeerde. Op momenten dat het nodig was konden zij bijspringen,” vult vrijwilligers coördinator Louis Zandstra aan. De vrijwilligers besparen de organisatie niet alleen veel geld, maar leveren volgens Zandstra ook een bijdrage aan de goede sfeer op Oerrock. “Je ziet dat ze lol hebben in hun werk, dat slaat over op het publiek.”


Het festival werd Hemelvaartsdag traditioneel geopend door een grote naam om al vroeg op de dag veel mensen naar het festival te lokken. Met de keus voor UB40 werd de organisatie niet teleurgesteld. Er kwamen veel mensen af op het optreden van de band van zanger All Campbell en het bleef drie dagen druk. Met 39.000 mensen werd het bezoekersrecord van 2022 alweer verbeterd.

Optreden Maan
Met een brede line-up wil Oerrock zoveel mogelijk mensen bedienen. In die opzet is het festival ook dit jaar geslaagd. De festivalgangers genoten van het gevarieerde muziekaanbod en kregen zelfs een onverwachts extraatje voorgeschoteld. Zangeres Maan was met haar vriend en zanger Karel Gerlach van Goldband mee naar Ureterp gekomen en verraste het publiek met een spontaan optreden. De nieuwe indeling van het grotere festivalterrein is een juiste keuze geweest, concludeerde de voorzitter. Mede door de vergrote Sonnema-tent in noord-zuidrichting te draaien is, ook gevoelsmatig meer ruimte ontstaan. Boonstra:,, Der wiene mear minsken, mar sa fielde it net.” Bijkomend voordeel is volgens Zandstra dat het publiek vanuit meerdere hoeken van het terrein beter zicht op het hoofdpodium heeft gekregen.


Ondanks dat het Hemelvaartsdag koud was en veel bezoekers eerder dan normaal huiswaarts togen, deerde dit de drankomzet niet. Op donderdag werd 21.000 liter bier verkocht, een nieuw dag record. Ook het festivalrecord werd verbroken, door de tapinstallaties stroomde maar liefst ruim 54.000 liter bier. De buspendel die festivalgangers uit de regio haalde en bracht, werd goed gebruik van gemaakt. De negen bussen vervoerden 1450 mensen, de verwachting is dat dit aantal de komende jaren stijgt. De inzet van extra bussen zorgde voor meer overlast in de omliggende straten, maar de Ureterpers klaagden niet. ,,Elts fûn it prima,” aldus bestuurslid Hindrik Dijkstra die persoonlijk van deur tot deur was gegaan om zijn dorpsgenoten vooraf te informeren over de te verwachten drukte.


Weinig incidenten Het festival verliep zonder noemenswaardige incidenten. Zowel de beveiliging als de EHBO beleefden een rustig festival. Uiteraard waren er kleine incidenten en hadden enkele bezoekers eerste hulp nodig, maar gezien tientallen duizenden mensen die Oerrock ging het om een te verwaarlozen aantal. Sietze Boonstra keek tevreden terug op de editie van 2023. “It wie poerbêst.” Het liep van een leien dakje, aldus de voorzitter. Bij Oerrock is het oog alweer op 2024 gericht. Bestuurslid Jorryt Taekema, belast met de programmaring, verklapte eerder in de kolommen van Sa! dat Oerrock volgend jaar met enkele klinkende namen voor de dag wil komen. “Der sitte nammen by wer’t ik yn hiel bliid van wurd.”