Gebroeders blijven hoofdsponsor op persoonlijke titel


Hoofdsponsor Grondverzetbedrijf Gebr. Algra van Oerrock is in andere handen overgegaan. De gebroeders Algra hebben hun bedrijf verkocht aan loonbedrijf Entjes in Slochteren. Het betekent niet het einde van het hoofdsponsorschap van het Ureterper festival. “wy geane troch op persoanlike titel.”


Toen het bestuur van Oerrock hoorde dat Grondverzetbedrijf Gebr. Algra (GA) in andere handen was overgegaan, werd al voorzichtig gedacht aan een zoektocht naar een nieuwe geldschieter. De verbazing was dan ook groot toen de broers (Hedzer(60), Sake(58) en Klaas (56) aangaven het sponsorschap op persoonlijke titel te willen continueren. “Dat wie in ferrassing.”


Niet voor de gebroeders, die sinds 2007 met hun naam aan het inmiddels grootste festival van het Noorden verbonden zijn. De band met Oerrock bestaat al sinds de eerste editie in 2000. Het materiaal van het grondverzetbedrijf kwam uitstekend van pas bij het prepareren van het terrein voor het festival. ‘Sa binne wy stadich oan yn it festival sûge, elts jier diene wy wat mear,’ vertelt Sake Algra.


De broers zijn vergroeid met Oerrock, zijn het festival als het hunne gaan beschouwen. Afscheid nemen is eigenlijk nooit een serieuze optie geweest. De samenwerking had gecontinueerd kunnen worden onder de naam van Infrawatch, het in 2016 door de
broers opgerichte beveiligingsbedrijf, maar: “Dit is gjin saaklike, mar in emosjonele relaasje, fandêr dat wie ûnder de namme Algra trochgeane.”


Grondverzetbedrijf Gebr. Algra (GA) werd in 1961 in Ureterp opgericht door Rindert en Hinke Algra. Aanvankelijk werd vooral werk voor regionale boeren verricht. Later kwamen daar klussen in de wegenbouw, zoals de aanleg van het klaverblad bij Drachten en de Wâldwei, bij. In 1982 trokken Rindert en Hinke Algra zich terug en kwam het bedrijf in handen van de zonen Hedzer, Sake en Klaas.


In die periode verhuisden de Algra’s naar een nieuw pand aan De Huchten in Drachtstercompagnie. Tot 2001 richten de Algra’s zich op regionale agrariërs, wegenbouwers en aannemers. Begin 2002 stopte het loonwerk en specialiseerde GA zich volledig in het grondverzet. GA groeide uit van regionale tot landelijke speler en had vorig jaar 36 mensen op de loonlijst staan.


Nu leggen de broers het bijltje erbij neer. Geen makkelijk besluit, maar de tijd was er rijp voor. Met de goede naam, een goed gevulde orderportefeuille, een jong machinepark en kundig ervaren personeel, had het grondverzetbedrijf veel te bieden. “As de blom bloeit, moatte je ferkeapje”, zegt Klaas Algra. Het scheelde bovendien dat er al zaken werd gedaan met de beoogde overnamepartner Entjes. “Wy wiene der flot út.”


De gedachte van verkopen speelde al langer. “Wy wurde der net jonger op”, aldus de 60-jarige Hedzer. De mannen hebben hun uren wel gemaakt. Werkweken van zestig tot zeventig uur vormden geen uitzondering. Vooral shovelbestuurder Hedzer en kraanmachinist Sake begonnen vaak voor dag en dauw om tot in de avonduren door te werken.


Hedzer was 44 jaar shovelbestuurder, nu gaat hij samen met Sake broer Klaas helpen bij Infrawatch. “In hiele feroaring, mar it went fluch. It hat sa syn foardielen. Ik hoech net mear sa ier út bed en kin rustich in praatsje meitsje as ik dat wol. Op de shovel koe dat net, want dan stiene oaren op je te wachtsjen. Ach, at je sechtich binne mei de foet wol wat fan it gas.”


De gebroeders blijven Oerrock financieel steunen en helpen bij het prepareren van het terrein voor het festival. “Ek dat wurdt makliker. Oars moast ik jûns en yn de wykeinen oan de bak, no kin ik oerdeis helpe,” vertelt Hedzer. Dat de machines zijn verkocht, is geen probleem. Contacten genoeg: “Ien tillefoantsje en wy kinne in shovel liene,” weet Klaas.


Wat de broers betreft blijft de naam Algra voorlopig verbonden aan Oerrock. De Algra’s loven de dynamiek van het evenement en dragen graag hun steentje bij aan de ambitie van het bestuur om ieder jaar weer een mooier en beter festival neer te zetten. ‘Wy gean troch, of it bestjoer moat ús net mear ha wolle fansels,’ besluit Sake Algra lachend.