Festival informatie

Contact

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen doe je door een e-mail te sturen naar [email protected]

Contactpersoon Jorryt Taekema ([email protected]).

Fotografen en journalisten kunnen in aanmerking komen voor een perspas. Indien je aan kunt tonen dat je tot een professionele organisatie behoort dan wordt je aanvraag in behandeling genomen. Alle aanvragen zullen individueel beoordeeld worden.

 

Met een perspas heb je toegang tot de ruimte tussen het podium en de barriers. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een perspas, dan kun je een e-mail sturen naar Evert Wilstra [email protected] (06 - 424 818 23).

Huisregels

In onderstaand reglement vindt je de huisregels die op het terrein van het Oerrock-festival van toepassing zijn. Je bent verplicht je aan de... Lees verder

Voorts wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Stichting Oerrock, Kamer van Koophandel nummer: 01088487.

Wanneer er een situatie is die niet gedekt wordt door deze regels, besluit de organisatie wat er gebeurt. De organisatie zal bij ernstig wangedrag aangifte doen bij de politie. De organisatie heeft de mogelijkheid om bij ernstig wangedrag andere organisaties in te lichten en hierbij persoonsgegevens te verstrekken.

Het mee naar binnen nemen van grote en onhandige voorwerpen en met name van koffers, rugzakken en tassen en dikker dan 10cm (inclusief wieltjes, handvatten en voor- en zijvakken) is niet toegestaan. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

Op het terrein wordt een hoog geluidniveau geproduceerd. Oerrock aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom op jouw eigen risico. Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar bij de EHBO en de informatie balie.

Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat je je moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

Het verhandelen van, en het bezit en/of gebruik van, enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Ook het bezit en/of gebruik van lachgas/distikstof(mon)oxide is strikt verboden.

Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien, en met name naar het podium en het apparatuur. De veroorzaakte schade wordt persoonlijk op jou verhaald.

Het bezoeken van Oerrock geschiedt geheel op eigen risico. Oerrock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk, voor schade aan personen of goederen of diefstal van goederen.

Oerrock hanteert camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

Het Oerrock festival is gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

Oerrock behoudt zich het recht voor om iemand te alle tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen. Alle overtredingen van de huisregels kunnen leiden tot directe ontzegging van toegang tot het evenement. Bij directe ontzegging van de toegang tot Oerrock mag geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten. Ontzegging van toegang zal ook gevolgen kunnen hebben voor komende evenementen. Hier wordt men per brief over geïnformeerd.

Overnachting

Overnachten tijdens Oerrock? Hier zijn enkele opties.

Lavendelheide 4
9202PD Drachten
www.hoteldrachten.nl

Ruurd en Mien Oosterwoud
Beekdalhoeve Het Koningsdiep
www.campinghetkoningsdiep.nl

 

De Waldsang
Bakkeveen
www.waldsang.nl

 

Mini-camping, Theetuin en B&B Fraai
Hoofdweg boven 41- 8433 LC Haulerwijk - 06-41376036
www.campingfraai.nl
https://www.facebook.com/fraai.fr/

 

Camperplaats Ureterp
Ureterp
06 51892399

www.camperplaatsureterp.nl

Algemeen

Vragen zijn er om beantwoord te worden. Voor je veelgestelde vragen kun je terecht op deze pagina.
Er is geen glutenvrij eten beschikbaar. Eventuele vragen over de voedsel catering op Oerrock? neem dan contact op met https://event-catering.nl/
Er zijn geen kluisjes aanwezig. Wel is er een garderobe waar je je spullen kunt achterlaten.

Ja dat kan. Vraag even bij de EHBO tent of je gebruik mag maken van een kleine prive ruimte.

Ja er is een mindervalide toilet aanwezig. Daarnaast is er ook een verhoogd mindervalide podium op het middenterrein aanwezig waar rolstoelgebruikers beter zicht op het hoofdpodium hebben.

Het festivalterrein van Oerrock is op zoveel mogelijk plaatsen verhard (ingang etc), daarnaast liggen er in de festivaltenten houten platen. Verder bestaat ons festivalterrein uit gras.

Ja dat kan. Je krijgt een bandje om hier weer mee terug te keren op het festivalterrein.

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om vanaf diverse opstapplaatsen met de bus naar Oerrock te gaan. https://oerrock.nl/met-de-bus-naar-oerrock/

Het terrein open op de volgende data en tijden:

Donderdag 9 mei: 15:00 uur;
Vrijdag 10 mei (Oerrock Kids): 14:30 uur
Vrijdag 10 mei (Festival): 18.30 uur;
Zaterdag 11 mei: 17.30 uur;

 

Voor tijden van de bands zie programma pagina.

Bereken uw reis makkelijk en snel via www.9292.nl

Op het terrein zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.