Bestuur Oerrock rekent op ouderwets knalfeest

Na twee afgelastingen wordt komend Hemelvaartweekend eindelijk de 21ste editie van Oerrock gehouden. Eindelijk, want iedereen; van bestuur, vrijwilligers tot bezoekers, staat te popelen om weer een ouderwets Oerrock te vieren. ‘Elts hat er nocht oan.’


Het is maandagavond, anderhalve week voor de aftrap van het Ureterper festival. Een rondgang over het terrein aan de Skieppeleane leert dat de opbouw op rolletjes verloopt. De contouren van het festivalterrein krijgen zichtbaar vorm. “Wy binne yn dizze faze folle fierder as oare jierren’, constateert voorzitter Sietze Boonstra tevreden.  


De voorsprong is makkelijk te verklaren. Iedereen heeft er zin in. Tentenbouwer Steenge uit Odoorn arriveerde twee dagen eerder dan afgesproken en trof tot verbazing een leger vrijwilligers aan. Zes man waren er nodig, er stonden dertig klaar. Waar andere evenementen een tekort aan vrijwilligers hebben, lopen helpers in Ureterp elkaar voor de voeten of staan duimen te draaien.  


De bereidheid om de handen uit de mouwen te steken is enorm. De aanwas van, vooral jonge vrijwilligers, is groot. Het is even wennen voor het bestuur, al die nieuwe gezichten, zeker na een festivalloze periode van twee jaar. Oerrock is blij met alle belangeloze hulp. Het is de kurk waar het festival op drijft. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers kan Oerrock de prijs van toegangskaart en biertje betaalbaar houden.


Het is de afgelopen periode aanpoten geweest voor het bestuur. Omdat pas laat bekend werd dat Oerrock door kon gaan, moest het werk dat anders verspreid over een heel jaar werd uitgevoerd, in slechts drie maanden worden geklaard. Bovendien was de door de jarenlange ervaring opgebouwde routine na een gedwongen pauze van ruim twee jaar aan slijt onderhevig. ‘Oare jierren diest alles yn in flow,  sûnder nei te tinken. No tocht ik regelmjittich fan, hoe siet it ek al wer?,’ vertelt bestuurslid Cor Boonstra.


Er zijn ook dit jaar weer wijzigingen doorgevoerd in de festivalopzet. Meest in het oog springende verandering is waarschijnlijk het nieuwe hoofdpodium. Het oude is vervangen door een nieuw, iets minder breed, maar hoger podium.” Het blijft een blikvanger, verzekert bestuurslid Jan Boonstra. De artiesten torenen ruim tweeënhalve meter boven het publiek uit.  


Feestcafé Cosy Corner is met medewerking van sponsor Boonstra’s Autoparts omgetoverd in feestweide Boonstra’s Feest & Furious. De opzet is onveranderd, de aankleding heeft een metamorfose ondergaan die, zo is de verwachting, aan zal slaan bij het publiek. Op het terrein waar DJ Fire King draait, zijn toiletvoorzieningen gerealiseerd en is er voor het eerst een shotjesbar.

Er is meer veranderd. Zo zijn de wc-gebieden aangepakt, is er riolering aangelegd, zijn internetfaciliteiten voor organisatie en bezoekers verbeterd, kan bij de hoofdbar naast de bekende gele munten ook met pin worden betaald en is er een speciale shotjesbar. Oerrock vernieuwt ieder editie, vertelt bestuurslid Jasper van der Molen. ‘Der binne faaks lytse feroarings by die’t de minsken amper opfalle, mar oer in perioade fan fiif, seis jier besjoen, is der in soad feroare.’


Oerrock breekt wel met een traditie. De toegang tot de vrijdagavond is in tegenstelling tot andere jaren niet gratis. De keus om entree te heffen is gemaakt om er zeker van te zijn de publieke belangstelling adequaat en veilig op te kunnen vangen. De beslissing is genomen in overleg met de gemeente Opsterland. De maatregel is niet ten koste gegaan van de belangstelling voor de vrijdagavond. De kaarten waren in enkele uren uitverkocht.


‘De minsken wolle wer in feestje fiere, binne der oan ta,’ zegt Jasper van der Molen.. Hij merkt het in het dorp. ‘Sy prate allegear oer Oerrock.’ Het festival is stijf uitverkocht, dat betekent dat er rond Hemelvaart 33.000 mensen naar het terrein aan de Skieppeleane komen. De beveiliging is in handen van Security Noord Nieuwenhuis, dat het team van Geert van der Velde vervangt. ‘Geart is mei pinsjoen.’ Samen met medewerkers van Oerrock zien in totaal 36 beveiligers erop toe dat alles goed verloopt. Daarnaast worden twaalf verkeersregelaars ingezet. 


Voor de honderden medewerkers van Oerrock is een nieuw en groter onderkomen gerealiseerd. Noodzaak, aldus de voorzitter. Niet alleen vanwege het grote leger vrijwilligers, maar ook omdat Oerrock een bar cadeau heeft gekregen. Lachend: ‘Dy is te grut foar de âlde tinte, dus moast der in gruttere komme.’ Omkomen van de dorst gaan de vrijwilligers niet. De oude duizend liter grote biertank is vervangen door eentje die het dubbele aantal liters aankan.


Het bestuur verwacht dat Oerrock 2022 een succes wordt. Aan de line-up zal het niet liggen, die mag er zoals het publiek van het festival gewend is, zijn. Aan de festivalgangers ook niet, denkt bestuurslid Jorryt Taekema.  ‘Die snakje nei in feestje, mar wy binne wol benijd hoe se harren gedrage sille.’ De drankomzet zal naar verwachting hoger uitvallen. ‘Mar dêr binne wy op taret.’